Arsip Download Kajian Shohih MuslimKajian Umum Al Bayyinah
Kitab Shohih Muslim
Karya Imam Muslim -rahimahullah-

Pemateri  : Ustadz Abul Hasan
            
Waktu      : Setiap hari Kamis
                Ba'da sholat maghrib - selesai

Tempat    : Masjid Al Bayyinah


                Jl. R.M Said 06, Sedagaran - Sidayu - Gresik


Deskripsi Kitab : Para ulama mengakui bahwa kitab hadits atau kitab ilmu yang paling shahih adalah dua kitab shahih yaitu Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim. Shahih Muslim adalah yang terbaik dalam sanadnya. "Tidak ada sebelum ataupun sesudahnya kitab yang serupa dengan Shahih Muslim, dalam hal penyusunan hadits, ringkasan jalur hadits atau sanad".

Dari usaha ini terhasillah sebuah kitab sahih yang menjadi rujukan bagi para pengkaji dan para ulama. Imam Muslim rahimahullah menyaring hadis-hadis yang dimasukkan dalam kitabnya itu dari ribuan hadis yang telah beliau terima atau dengar. Dia pernah berkata:
"Aku menyusun kitab sahih ini hasil dari 300 ribu hadis."
Kitab sahih ini adalah hasil dari kehidupan yang penuh berkah, yang ditulis di mana saja ia berada, sama ada dalam waktu sempit atau pun lapang. Dia mengumpulkan, menghafal, menyaring dan menulis sehingga menjadi sebuah kitab sahih yang sangat baik dan teratur. Beliau dan beberapa muridnya menyelesaikan penyusunan kitab sahihnya dalam waktu lima belas tahun. Ahmad bin Salamah rahimahullah mengatakan:
"Aku menulis bersama Muslim untuk menyusun kitab sahih itu selama lima belas tahun."
Kita tidak perlu merasa hairan apabila Imam Muslim rahimahullah sangat bangga dengan kitab sahihnya itu. Beliau pernah berkata sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah yang diterimanya:
"Apabila penduduk bumi ini menulis hadis ini selama 200 tahun, maka mereka hanya berputar sekitar kitab ini saja."
Setelah menyusun kitab sahih itu, Imam Muslim rahimahullah memberikannya kepada para ulama hadis untuk diperiksa dan disemak. al-Khathib meriwayatkan daripada Makki bin Abdan, salah seorang hafiz dari Naisabur, beliau berkata:
"Aku mendengar Muslim berkata: "Aku memperlihatkan kitabku ini kepada Abu Zur'ah ar-Razi. Semua hadis yang ditunjukkan ar-Razi ada kelemahannya, aku tinggalkan. Dan semua yang dikatakan sahih, itulah yang aku tulis."
Itulah sikap rendah hati Imam Muslim yang tidak terpengaruh dengan hawa nafsu dan bangga atas pendapatnya sendiri.
Kitab Shahih Muslim tersebut kemudiannya diringkaskan oleh muhaddis (ahli hadis) Syaikh Abdul 'Adzim al-Munziri lalu disyarahkan pula oleh Syaikh Siddiq Khan rahimahullah, dan ditahqiq serta disemak oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani. Lalu kemudian, setelah penyemakkan dan tahqiq diselesaikan oleh beliau, tampillah pula sebuah hasil yang baru berupa kitab Mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim) susunan Syaikh al-Albani rahimahullah.
Dan beliau (Al-Albani) ketika itu menyiapkannya di ketika beliau dalam keadaan terpenjara angkara fitnah golongan tidak bertanggungjawab. Demikianlah keadaannya para ulama. Penjara hanya mampu memenjarakan batang tubuh, tetapi tidak ilmu dan sumbangannya. Penjara bukanlah sempadan yang menghentikan dakwah dan amal-amal kebaikannya buat agama dan masyarakat. Beliau tidak mengeluh mahupun memberontak, tetapi sebaliknya terus bersabar serta berbakti dan inilah antara hasilnya. Iaitu sebuah ringkasan dari hasil karya berharga milik Imam Muslim rahimahullah.


* * * * *

Arsip bulan Januari 2013
Arsip bulan Febuari 2013
Arsip bulan Maret 2013
Arsip bulan Apri 2013
Arsip bulan Mei 2013
Arsip bulan Juni 2013
Arsip bulan Juli 2013
Arsip bulan Agustus 2013
Arsip bulan September 2013
Arsip bulan Oktober 2013
Arsip bulan November 2013
Arsip bulan Desember 2013

Arsip bulan Januari 2014
Arsip bulan Febuari 2014
Arsip bulan Maret 2014
Arsip bulan Apri 2014
Arsip bulan Mei 2014
Arsip bulan Juni 2014
Arsip bulan Juli 2014
Arsip bulan Agustus 2014
Arsip bulan September 2014
Arsip bulan Oktober 2014
Arsip bulan November 2014
Arsip bulan Desember 2014


0 komentar:

Pilih Name/URL untuk berkomentar, Cukup masukkan Nama tanpa memasukkan apa-apa di URL