Arsip Download Kajian Shohih Al Bukhori


Kajian Umum Al Bayyinah
Kitab Shohih Al Bukhori
Karya Imam Al Bukhori -rahimahullah-

Pemateri  : Ustadz Afifuffin
            
Waktu      : Setiap hari Selasa
                Ba'da sholat maghrib - selesai

Tempat    : Masjid Al Bayyinah - Sidayu
                Jl. R.M Said 06, Sedagaran - Sidayu - Gresik


Deskripsi Kitab  : Imam al-Bukhari memberi nama kitabnya ini dengan judul الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه و سلم وسننه وأيامه . Pemberian nama  al-Jami’ menunjukan bahwa kitab sahih ini tidak hanya menghimpun hadis-hadis dalam satu bidang keagamaan, tetapi banyak bidang keagamaan. Di samping itu penggunaan kata al-Musnad ash-Shahih mengisyaratkan bahawa hadis-hadis di dalam kitab Shahih beliau ini adalah hadis-hadis yang memiliki sandaran yang kuat, iaitu bersambung sanadnya dan memenuhi kriteria hadis sahih.
Kita Shahih Imam al-Bukhari ini memuatkan kurang-lebih 4,000 buah hadis. Sebahagian hadis-hadis ini disebut pada beberapa tempat, sehingga bila dihitung seluruhnya, termasuk dengan pengulangannya, maka mencapai 7,000 hadis. Sebanyak 4,000 buah hadis ini, merupakan hadis-hadis yang telah disaring lebih dari 600,000 buah hadis yang diperolehi oleh Imam al-Bukhari.

Imam al-Bukhari tidak menjelaskan kriteria darjat hadisnya, tetapi para ulama melakukan penelitian terhadap hadis-hadis yang ada di dalam kitab shahih beliau ini dan menyimpulkan bahawa kriteria yang digunakan beliau adalah begitu ketat lagi teliti. Imam al-Bukhari menggunakan kriteria kesahihan hadis seperti ittishal sanad, al-‘adalah, dhabit, terhindar dari syadz dan ‘illat. Tetapi, untuk ittishal sanad, imam al-Bukhari menggunakan kriteria yang dapat dipastikan liqa’ dan mu’asharah. Di samping itu, rawi-rawi dari kalangan murid Imam al-Zhuhri yang digunakan adalah dari kalangan rawi yang faqih. Maksudnya rawi-rawi yang memiliki al-‘adalah dan dhabit serta telah lama menyertai majlis Imam al-Zhuhri.
Walaupun para ulama menyatakan bahawa kitab Shahih al-Bukhari memiliki tahap kesahihan yang tinggi, tetapi ditemukan juga beberapa bentuk krtikan terhadap hadis-hadis yang ada dalam kitabnya, sama ada dari segi kualiti sanad ataupun matan-nya (teks-nya). Imam ad-Daruquthni adalah antara yang menyatakan bahawa dalam Shahih al-Bukhari terdapat hadis-hadis mursal dan munqathi’.
Tetapi kritikan ini dijawab oleh para ulama secara ilmiyah terutamanya oleh penulis kitab Syarah-nya, iaitu al-hafiz Ibn Hajar al-'Asqalani rahimahullah (Wafat: 852H).
Manakala isu kritikan matan (teks dan maksud hadis) banyak dimunculkan serta digembar-gemburkan oleh para pemikir modern dan juga dari kalangan orientalis. Hadis-hadis yang dikritik tersebut terutamanya hadis-hadis musykil yang kelihatan menyanggahi sains dan logika modern, misalnya hadis yang menyatakan bahawa Nabi menjelaskan bahawa pada malam hari matahari pergi sujud di bawah 'Arsy Tuhan.
Kesukaran dalam memahami hadis-hadis seperti ini, kerana para pengkritik memahami hadis dengan memahami maksud Nabi dalam menyampaikan hadis itu kepada para sahabat. Dalam hadis di atas, Nabi tidak bermaksud untuk menjelaskan dari sudut ilmu astronomi atau astrologi, tetapi Nabi ingin menjelaskan bahawa semua yang ada di alam ini tunduk di bawah kekuasaan Allah. Di samping itu, Nabi berbicara dengan masyarakatnya yang awam dengan pengetahuan astrologi, sehingga apabila Nabi berbicara apa adanya, mereka tidak akan mampu menangkap maksud Nabi.

* * * * *

Silahkan download tautan dibawah ini dengan cara klik kanan ---> save as/simpan tautan sebagai ---> ok/save.

Barakallahu fiikum..

[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 3 (1)
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 3 (2)
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 8
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 9
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 13-14
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 15
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 16
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 19-22
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 23-24
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 25
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 26
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 27-28
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 29
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 30
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 31
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 32 (1)
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 32 (2)
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 33
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 34
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 35
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 36
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 37
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 38-39
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 40
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 41
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 42
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 43-44
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 45
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 46-49
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 50
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 51-52 

[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 53-54
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 55-56
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 57
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 58
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 59
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 60
[Shohih Bukhori] Kitabul Janaiz Bab 61


0 komentar:

Pilih Name/URL untuk berkomentar, Cukup masukkan Nama tanpa memasukkan apa-apa di URL